Disclaimer

Algemeen 

Winning Impact verleent hierbij toegang tot de website www.winningimpact.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Winning Impact en derden zijn aangeleverd. Winning Impact behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaart Winning Impact geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van Winning Impact zullen van persoon tot persoon verschillen. 

 

Auteursrechten 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Winning Impact informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Winning Impact.